Door verder gebruik te maken van de Site, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden in dit Beleid.OK

wettelijke vermeldingen


Dit is een nederlandse vertaling van ons privacybeleid in het Engels (https://www.uniqlo-europe-careers.com/privacy-policy/) en alléén voor referentie doeleinden. Als er sprake is van een conflict tussen het Engelse privacybeleid en deze Nederlandse vertaling, zal het Engelse privacybeleid gelden.

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID EN COOKIES

Algemeen:

UNIQLO EUROPE LTD, 1 Kingsway, 6th Floor, London, WC2B 6AN,

Uniqlo verbindt zich ertoe de privacyrechten van de bezoekers van zijn website te respecteren. Dit privacybeleid (“Beleid”) legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken wanneer u de website (de “Site”) www.uniqlo-europe-careers.com doorbladert en wanneer u ons persoonlijke gegevens doorgeeft. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht hoe u toegang kreeg tot de Site en gelden voor alle technologieën en apparaten (indien van toepassing) waarmee we de “Site” ter beschikking stellen. U vindt er details over de soorten persoonlijke gegevens die wij over u kunnen verzamelen, hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en over welke rechten u beschikt om het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons te controleren wanneer wij de gegevensbeheerders zijn.

Door verder gebruik te maken van de Site, verklaart u zich akkoord met de voorwaarden in dit Beleid.

Voor de doeleinden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998 (de “Wet”) en elke toepasbare wet met betrekking tot de privacy en databescherming, met inbegrip van toepasbare wetgeving waarbij de Richtlijn 95/46/EG Gegevensbescherming wordt uitgevoerd (de “Privacy Wetten”), is UNIQLO EUROPE LTD (“Wij”) de gegevensbeheerder (zoals beschreven in de Wet) van de persoonlijke gegevens (zoals beschreven in de Wet) die wij over u verzamelen of die u ons bezorgt via de “Site”. Wij garanderen dat wij ons houden aan de standaarden, procedures en eisen zoals beschreven in de Wet en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens veilig bewaard blijven en eerlijk en wettig verwerkt worden.

Welke Informatie verzamelen wij?

U moet er zich van bewust zijn dat deze Site gemonitord wordt en dat er informatie over uw bezoek kan worden vastgelegd die ons helpt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Wanneer u solliciteert voor een functie, informatie aanvraagt, een vraag of antwoord verstuurt, een CV verstuurt of ons op een andere manier actief gegevens verstuurt op onze Site, verzamelen en verwerken wij deze gegevens met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

“Persoonlijke Informatie” kan omvatten: uw naam, emailadres, thuisadres, telefoonnummer, geslacht, beroep, interesses, een paswoord, berichten die u naar gebruikers verstuurt, en alle andere gegevens die opgenomen zijn in een doorgestuurd profiel of CV;
Informatie die u doorgeeft wanneer u een probleem met onze Site rapporteert

Mobiel (indien van toepassing)

Wanneer u applicaties die UNIQLO of zijn partners ter beschikking stellen download of gebruikt en, indien van toepassing, locatie-informatiediensten hebt aangevraagd of goedgekeurd, kunnen wij informatie over uw locatie en uw mobiel toestel ontvangen, inclusief een unieke identificator voor uw toestel. Wij kunnen deze informatie gebruiken om u locatiegebaseerde diensten aan te bieden zoals zoekresultaten en andere gepersonaliseerde content.  Op de meeste mobiele toestellen is het mogelijk om locatie-informatiediensten uit te schakelen.

Cookies

Een Cookie is een klein bestand dat op uw computer geplaatst wordt wanneer u een website bezoekt. Wij gebruiken ‘cookies’ om uw huidige sessie te kunnen volgen en zo uw ervaring te personaliseren. Cookies laten ons ook toe om:

De omvang van ons publiek en het gebruikspatroon in te schatten;
Uw zoekacties sneller te laten verlopen, en
U te herkennen wanneer u terugkeert op onze website.

Wij gebruiken geen cookies om te verzamelen of op te slaan. U kunt weigeren om cookies te accepteren door in uw browser de instelling te activeren die u toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Indien u deze instelling aanvinkt, is het echter mogelijk dat u bepaalde delen van onze website niet kunt bekijken. Tenzij u uw browserinstelling hebt aangepast om cookies te weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer u zich aanmeldt op onze website. Raadpleeg voor cookie-instellingen de Help-functie op uw computer. U vindt informatie met betrekking tot het verwijderen en controleren van cookies op www.AboutCookies.org. Lees meer over individuele cookies.

Solliciteren

Wanneer u solliciteert voor een functie, verklaart u dat:

De Persoonlijke Informatie die u ons bezorgt op alle vlakken waar, nauwkeurig, actueel en volledig is.
U zult ons onmiddellijk op de hoogte brengen van veranderingen aan deze Persoonlijke Informatie door contactname via email op UMCEurope@fastretailing.com.
U verklaart dat u zich niet voordoet als een andere persoon of entiteit of een valse naam gebruikt of een naam die u zonder toestemming gebruikt.
U zult uw sollicitatie-informatie veilig bewaren en deze niet bekendmaken aan derden.

UNIQLO kan u, indien u dat wenst, periodiek informatie bezorgen zodat u op de hoogte blijft van wat wij aanbieden. U kunt deze mogelijkheid op ieder moment makkelijk uitschakelen door een email te sturen naar UMCEurope@fastretailing.com. Het kan enige tijd duren om deze aanpassingen door te voeren dus u kunt tot nog een aantal weken na uw aanvraag emails van ons ontvangen.

Hoe gebruikt UNIQLO de verzamelde informatie?

Wij verkopen uw informatie nooit aan anderen. Wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie om onze verplichtingen te kunnen nakomen die voortvloeien uit onderlinge relaties tussen u en ons en voor het specifieke doel waarvoor de informatie werd verstrekt.

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie en elke andere informatie die u ons als sollicitant hebt verstrekt, gebruiken voor:

Contact opnemen met de betrokken persoon en informatie te verschaffen over onze activiteiten en aanwervingen.
Beheer van de informatie van sollicitanten met inbegrip van het aanmaken van dossiers in het selectieproces.
Ander gebruik dat noodzakelijk is bij selectie- en aanwervingsactiviteiten.
Wij zullen uw Persoonlijke Informatie vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet delen met derden, met uitzondering van de volgende situaties:

(1) Ons moederbedrijf en onze zusterbedrijven

Wij maken deel uit van een groter bedrijf en kunnen met ons moederbedrijf en onze zusterbedrijven informatie delen die valt onder dit Privacybeleid of praktijken hanteren die minstens even beschermend zijn als deze die beschreven staan in deze Privacyverklaring.

(2) Derden die wij hebben aangenomen om onze verplichtingen of diensten uit te voeren of om onze Sites te verbeteren, zoals:

Handelspartners
Leveranciers die wij inschakelen om voor ons gegevens te verwerken

(3) Andere bij wet erkende gevallen, waaronder:

Wanneer dit noodzakelijk is om de vitale belangen van het individu te beschermen en zijn toestemming niet verkregen kan worden.
Wanneer het beheer van persoonlijke informatie geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd aan een derde partij om de bovengenoemde gebruiksdoeleinden te bereiken.
Het verstrekken van persoonlijke informatie in geval van een overdracht van operaties zoals een fusie, etc.

Aangezien het Internet een wereldwijde omgeving is, houdt het gebruik ervan voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens noodzakelijk in, dat de gegevens internationaal worden overgedragen.

De gegevens die wij over u verzamelen kunnen overgedragen worden naar en opgeslagen op een bestemming buiten het Europese Economische Ruimte (“EER”), hoewel deze gegevens altijd veilig bewaard zullen worden volgens de vereisten van de Wet en de Privacy Wetten. De gegevens kunnen ook verwerkt worden door uitvoerend personeel dat voor ons werkt buiten de EER. Deze personeelsleden kunnen onder andere ondersteunende diensten verlenen. Door ons uw persoonlijke gegevens te bezorgen, verklaart u zich akkoord met deze overdracht, opslag en verwerking. Wij zullen alle noodzakelijke stappen ondernemen om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid behandeld worden.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht op toegang tot de Persoonlijke Informatie die wij over u in ons bezit hebben. Indien u een kopie wenst van de informatie die wij over u hebben, of denkt dat de informatie die wij hebben niet correct is, of indien u wenst dat wij deze informatie verwijderen, gelieve ons dan een schriftelijke aanvraag te sturen op het onder vermelde adres.

Indien u geen correspondentie van UNIQLO wenst te ontvangen of indien u uw naam en Persoonlijke Informatie uit onze lijst wenst te verwijderen, gelieve ons dan te contacteren op UMCEurope@fastretailing.com.

Wij geven uw sollicitatie en andere persoonlijke informatie vrij indien wij geloven dat dit wenselijk is om de wet na te leven en houden deze informatie in elk geval niet langer bij dan nodig voor de bovenvermelde doeleinden; dit Beleid op te leggen of uit te voeren, indien van toepassing; of de rechten, eigendom en veiligheid van de Site, onze gebruikers of andere te beschermen. Dit omvat ook uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties in het kader van fraudebescherming. Dit omvat echter niet de verkoop, verhuur, het delen of het op enige andere wijze kenbaar maken van persoonlijke informatie voor commerciële doeleinden, in strijd met de engagementen die vooropgesteld worden in deze verklaring.

Links naar websites van Bedrijven binnen onze Groep

Bepaalde links op onze Site kunnen doorverwijzen naar andere bedrijven binnen onze Groep. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie delen met deze bedrijven.

De links op onze Site die doorverwijzen naar de websites van deze bedrijven worden ter beschikking gesteld voor uw gemak en aangezien zij deel uitmaken van onze Groep, leunt hun privacybeleid dicht aan bij deze verklaring. Niettemin raden wij u aan om het privacybeleid van elk ander bedrijf door te nemen voordat u persoonlijke informatie doorgeeft. De gegevens die u doorgeeft aan andere bedrijven vallen altijd onder hun privacybeleid.

Veiligheid

In het onwaarschijnlijke geval dat wij vermoeden dat de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie die in ons bezit is, mogelijks in het gedrang is, kunnen wij u hiervan op de hoogte brengen. Indien een dergelijk bericht wenselijk is of wettelijk verplicht is, zullen wij ernaar streven om u zo snel mogelijk op de hoogte brengen en, indien wij over uw emailadres beschikken, kunnen wij u op de hoogte brengen via email. Door het gebruik van deze Site verklaart u zich akkoord met het gebruik van uw emailadres voor dergelijke berichtgeving.

Veranderingen in ons Privacybeleid

Ons Privacybeleid kan veranderen. U kunt het beste onze website regelmatig raadplegen om de recente veranderingen te zien. Indien u ervoor kiest de Site te bezoeken, vallen dit bezoek en elke betwisting omtrent privacy onder dit Privacybeleid. Elke verandering zal op de Site gepost worden en de datum onderaan de pagina zal aangepast worden om aan te geven wanneer de verklaring voor het laatst werd aangepast.

Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze verklaring moeten gericht worden aan:

Data Protection, UNIQLO EUROPE LTD
Bedrijfsadres:  1 Kingsway, 6th Floor, London WC2B 6AN, United Kingdom

© UNIQLO EUROPE LTD 2016

UNIQLO EUROPE LTD
1 Kingsway, 6th Floor, London
WC2B 6AN, UK
Geregistreerd in Engeland en Wales Nr. 4845064
BTW-nummer – 820605757
Email: UMCEurope@fastretailing.com

LAATSTE UPDATE – 14 december 2016